Kosztorys Zamienny

Kosztorys budowlany zamienny jest to kosztorys sporządzony przez wykonawcę robót po zakończeniu prac w przypadku zwiększenia się zakresu robót niż uzgodniono w umowie (np. roboty dodatkowe, zmiany technologii wynikłe w trakcie robót, szczególnie modernizacyjnych).