Kosztorys Powykonawczy

Kosztorys budowlany powykonawczy jest to kosztorys sporządzony przez wykonawcę robót po ich zakończeniu w celu ustalenia swojego wynagrodzenia.