Kosztorys Ofertowy

Kosztorys ofertowy to kosztorys budowlany, jaki jest tworzony i przedkładany przez wykonawcę.

Wykonawca uwzględniając aktualny stan obiektu przy wykorzystaniu dostępnej dokumentacji technicznej, uzgodnień z inwestorem, przedmiaru lub obmiaru przyszłych robót, przedstawia sugerowaną cenę, za którą zgadza się wstępnie wykonać prace wynikające z przedmiaru.

Tego typu kosztorysy tworzy się najczęściej w przetargach na wykonanie prac związanych z obiektami użyteczności publicznej, czy też robotami dla dużych firm i korporacji. Udostępnienie dokumentacji oraz przedmiaru i ogłoszenie przetargu pozwoli nam zapoznać się z ofertami kilku firm remontowo-budowlanych, czy też instalacyjncyh i wybrać najkorzystniejszą ofertę cenową.

Warto posiadać wtedy własny kosztorys inwestorski, dzięki czemu będziemy znali szacunkowy koszt przedsięwzięcia. Ułatwi to porównanie rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia z ofertami potencjalnych wykonawców. Jeżeli wykonawca podaje wartości dużo niższe niż te zawarte w naszym kosztorysie inwestorskim powinniśmy się go wystrzegać lub przynajmniej dokładnie sprawdzić jego ofertę. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dany wykonawca nie zaniża cen materiałów możemy zawszę zlecić odpowiedniej firmie weryfikację kosztorysu.