Kosztorys Inwestorski

Jest jednym z najczęściej wykonywanych kosztorysów budowlanych. Opracowywany jest na podstawie przedmiaru robót, a jego celem jest uzyskanie całkowitego kosztu planowanych robót

Efekt ten uzyskuje się poprzez ustalenie ceny materiałów budowlanych oraz określenie roboczogodzin zarówno ludzi jak i sprzętu (maszynogodziny).

Z tego typu kosztorysu łatwo można wyczytać koszt poszczególnych etapów prowadzonej inwestycji. Dzięki kosztorysowi inwestorskiemu łatwo poznać koszt wykonania poszczególnych grup czy pojedynczych obiektów takich jak fundamenty, ścian, stropy, tynki, posadzki, itp.