Cennik

Ceny przedstawione poniżej są cenami orientacyjnymi uzależnionymi między innymi od:

 • dokumentacji projektowej otrzymanej od zamawiającego;
 • szczegółowości dokumentacji projektowej;
 • czytelności i kompletności dokumentacji projektowej;
 • czasu realizacji zamówienia;
 • dostarczenia przez zamawiającego przedmiaru robót, cen materiałów, urządzeń (dot. urządzeń nietypowych nie będących składową popularnych baz cenowych tj. np. Secocenbud - wymagających kontaktu np. z przedstwicielem i otrzymaniem wyceny;

Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją.

Cennik nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego.

 Lp
Opis Cena netto

[zł]

1 Weryfikacja kosztorysu (cen) bez sprawdzenia przedmiaru robót 3,00 - 8, 00 zł
za pozycję
(nie mniej niż 250,00 zł za jedną weryfikację.
2 Weryfikacja kosztorysu wraz ze sprawdzeniem przedmiaru robót 10,00 - 15, 00 PLN za pozycję
(nie mniej niż 250,00 PLN za jedną weryfikację
3 Kosztorys inwestorski, dla banku w celu uzyskania kredytu na remont, modernizację, budowę domu (wycena na blankiecie banku) - wykonujemy pełny kosztorys, który dostaje klient oprócz pomocy w wypełnieniu blankietu banku. Cena może być rewidowana wg ilości pozycji. 200,00 - 800,00 zł
4 Kosztorys w oparciu o przedmiar w wersji elektronicznej 2,00 - 4, 00 zł za pozycję
(nie mniej niż 100,00 zł za kosztorys)
5 Kosztorys w oparciu o przedmiar w innej formie z podstawą wyceny 2,50 - 4, 50 zł za pozycję
(nie mniej niż 150,00 zł za kosztorys)
6 Kosztorys w oparciu o przedmiar w innej formie bez podstawy wyceny 2,50 - 6, 00 zł za pozycję
(nie mniej niż 200,00 zł za kosztorys)
7 Kosztorys ofertowy z opracowaniem przedmiaru robót (wykonanie pomiarów w obiekcie) 5,00 - 10, 00 zł za pozycję
(nie mniej niż 250,00 zł za kosztorys)0,10% - 0,25% wartości kosztorysu
8 Kosztorys powykonawczy z opracowaniem obmiaru robót (pomiary w obiekcie - w tym pomiary robót zanikowych) 6,00 - 12, 00 zł za pozycję
(nie mniej niż 300,00 zł za kosztorys)0,20% - 0,50% wartości kosztorysu
9 Kosztorys ofertowy lub powykonawczy z opracowaniem obmiarów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zlecającego 4,00 - 8, 00 zł za pozycję
(nie mniej niż 200,00 zł za kosztorys)0,25% - 0,60% wartości kosztorysu

Cena wykonania kosztorysu może być równiez ustalona wg wzoru:

Ilość pozycji * cena za pozycję (z cennika)  =  Kwota [zł]
Wartość kosztorysu * % wartości kosztorysu
(procent wartości przyjmowany jako 1/100000 ilości pozycji)


=  Kwota [zł]


Wartość średnia (arytmetyczna) z obu składowych cen =  [zł]

Przykład:

Ilość pozycji * cena za pozycję (z cennika)


 = 250 * 8,00 zł


 = 2 000 zł


Wartość kosztorysu * % wartości kosztorysu
(procent wartości przyjmowany jako 1/100000 ilości pozycji)


= 423 158,22 zł * 0,25%


= 1 057,90 zł


    ------------    
Wartość średnia (arytmetyczna) z obu składowych cen   [zł]   1 528,95zł

Przykładowe ilości pozycji, na podstawie wybranych wykonanych kosztorysów:

 • Architektura i konstrukcja nadbudowy szkoły, ~1784,00 m2 powierzchni całkowitej: 189 poz.
 • Budynek handlowo-usługowy z częścią socjalną:
  • Konstrukcja murowana, 250,00 m2 187 poz.
 • Budynek dla sportowców wraz z towarzyszącą infrastrukturą, parkingiem oraz placem zabaw:
  • Architektura i konstrukcja: 146 poz.
  • Aranżacja terenu: 109 poz.
  • Instalacja elektryczna i odgromowa: 36 poz.
  • Instalacja oświetlenia zewnętrznego: 19 poz.
  • Instalacje sanitarne wewnętrzne (kotłownia, C.O., wod-kan, wentylacja, gaz): 161 poz.
  • Instalacje sanitarne zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa): 120 poz.
 • Dom jednorodzinny - budowa:
  • jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (architektura, konstrukcja, wykończenia, instalacje sanitarne i elektryczne, aranżacja terenu) ~ 284,00 m2 powierzchni całkowitej: 352 poz.
  • dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (architektura, konstrukcja, wykończenia, instalacje sanitarne i elektryczne) ~ 255,00 m2 powierzchni całkowitej: 250 poz.
  • dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony - stan surowy: 193 poz.
  • trzykondygancyjny, podpiwniczony  - (architektura, konstrukcja, wykończenia, instalacje sanitarne i elektryczne) ~290,00 m2 powierzchni całkowitej: 289 poz.
 • Dom jednorodzinny - modernizacja i rozbudowa:
  • trzykondygancyjny, podpiwniczony  - (architektura, konstrukcja, wykończenia, instalacje sanitarne i elektryczne) ~250,00 m2 powierzchni całkowitej: 157 poz.
 • Instalacja C.O. w szkole (bez kotłowni) - modernizacja układu C.O.:
  • ~1784,00 m2 powierzchni całkowitej: 78 poz.
  • ~3746,00 m2 powierzchni całkowitej: 105 poz.
 • Instalacja C.O. w budynku administracyjnym - modernizacja:
  • ~7929,40 m2 powierzchni całkowitej: 155 poz.
 • Instalacja wod-kan w szkole - modernizacja: 73 poz.
 • Instalacja odgromowa: 15 poz.
 • Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna gazu: 23-39 poz.
 • Przychodnia lekarska (architektura, konstrukcja, wykończenia, instalacje sanitarne i elektryczne, aranżacja terenu) 440,00 m2 - 551 poz.
 • Termomodernizacja budynku szkoły, ~3746,00 m2 powierzchni: 110 poz.
 • Wymiana instalacji C.O. w budynku administracyjnym: 263 poz.
 • Zespół sześciu domów w zabudowie szeregowej:
  • Powierzchnia zabudowy całkowita 900,00 m2 - architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne do stanu developerskiego: 420 poz.