Oferta

 • Kosztorysowanie robót wyburzeniowych;
 • Kosztorysowanie robót budowalnych;
 • Kosztorysowanie robót remontowych;
 • Kosztorysowanie robót  instalacyjnych - C.O;
 • Kosztorysowanie robót  instalacyjnych - C.W.U i woda zimna;
 • Kosztorysowanie robót  instalacyjnych - kanalizacja sanitarna;
 • Kosztorysowanie robót  instalacyjnych - wentylacja i klimatyzacja;
 • Kosztorysowanie robót instalacyjnych - sieci zewnętrzne;
 • Kosztorysy wstępne;
 • Kosztorysy inwestorskie;
 • Kosztorysy ofertowe;
 • Kosztorysy zamienne;
 • Kosztorysy powykonawcze;
 • Wykonaniem dokumentacji powykonawczej robót;
 • Wykonaniem dokumentacji zdjęciowej robót;
 • Sprzedaż i doradztwo techniczne okien i drzwi - firma Okna Kozioł S.J.;